Monday, 8 July 2019

ഇവിടെ

ഇഹത്തിലെ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെയും
പരത്തിലെ പാർപ്പിടത്തിന്റെയും
ഇഴപ്പൊട്ടിച്ചു കെട്ടിയ പന്തലിൽ
പൂവും നെയ്യും നേദിച്ച്
ആറ്റത്തിന്റെ അദ്വൈതം
കാവിയുടുത്ത് കച്ചവടം
പഠിക്കുന്നു....

Saturday, 6 July 2019

കല്യാണം

കല്യാണം എന്നൊരു
മരമുണ്ട്
വേരില്ലാതെ നിൽക്കുകയും
പൂവില്ലാതെ കാഴ്ക്കുകയും
ചെയ്യുന്നൊരു മരം!!!

Friday, 5 July 2019

ഞാൻ

എന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ
വെട്ടത്തിൽ
ഞാനൊരു വട്ടം
വരച്ചു
ആ വട്ടത്തിൽ
ഞാൻ
എന്നെ നിറച്ചു

Saturday, 1 June 2019

മുത്തച്ഛി

മുത്തച്ഛി പ്പോയി
വീട്ടിന്റെ കൂട്ടും പ്പോയി
വാതിലിൻ താഴും തേടി
ഒരു കാലം കീശയിൽ
വെറ്റിലച്ചുരുളായി

ഉണർത്തുനേരം കെട്ടു പോയി
സ്നേഹത്തിൻ കിന്നാരം മാഞ്ഞുപ്പോയി
മുറുക്കിന്റെ മണങ്കെട്ടു
വെറ്റിലപ്പെട്ടി ചത്തുപ്പോയി

നിലവിളക്കിൻ തിരി മുങ്ങിപ്പോയി
വെട്ടത്തിൻ പുതപ്പു കളഞ്ഞുപ്പോയി
രാമനും സീതയും വഴി മറന്നു
കുരുന്നുകൾ ടി.വിക്കു മുന്നിലായി

ബന്ധവും സ്വന്തവും
ചാവിന്റെ തിരക്കു നെയ്തു
റാന്തലും റീത്തും മാത്രമായി
സ്നേഹത്തിൻ വിരുന്നുകാലം
ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിസ്മയമായി

Sunday, 12 May 2019

മറവി

മാഞ്ഞു പോയതും
മരവിച്ചു പോയതും
മറവിയെന്നു കൂട്ടി
മാച്ചു കളഞ്ഞതും
മറച്ചു വെച്ചതും
മറവിയെന്നു വിളിച്ചു
മറവിയുടെ പിറവി
മറക്കാത്ത മന്ത്രമാണ്
മറവിയുടെ കൂട്ട്
മരിക്കാത്ത പൊരുളാണ്

Sunday, 31 March 2019

ജീവിതപാഠം 2

മാർച്ച് പടിയിറങ്ങുന്നു....
ഒരു പരീക്ഷാ കാലം കൂടി ക്ലാസ്സ് വിട്ടിറങ്ങുന്നു....
ഇന്നി....
വെക്കേഷൻ....
ക്ലാസ്സില്ല.... കടുംപിടുത്തമില്ല.... പിരിമുറുക്കമില്ല...
എന്നും മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ ഈ സ്വപ്നം വന്നെത്തി നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലം ഇതാ പൂക്കാൻ പോകുന്നു.....
എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു അവധിക്കാലം ആശംസിക്കുന്നു....

എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. എന്താ ഈ അവധിക്കാല സമയത്തു ചെയ്ക? ആവോളം ടി.വി കാണുക,യാത്ര പോവുക, കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കറങ്ങുക, അതോ അവധിക്കാല പഠന ക്ലാസിനു പോകുന്നോ?

സമയം അമൂല്യ നിധിയാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിലയും ഗന്ധവുമുണ്ട്. സമയമില്ലന്നു കരുതി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഈ സമയം ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ?
പത്രം വായിക്കുക, പുസ്തകം വായിക്കുക, വീട്ടിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കുക, അപ്പുപ്പന്നും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊടൊപ്പം സമയം ചെലവിടുക,

ജീവിതം ഒരു നല്ല പാട്ടായി തീരട്ടെ .... പാടുന്നതിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം.... അതു കേൾക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർക്കാനന്ദം....

Friday, 15 March 2019

ജീവിത പാഠം 1

അനുഭവങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ചിലത് നല്ലത് ചിലത് മോഷമായവ, ഏതായാലും അവ കുറിക്കുന്ന പാഠം ജീവിത യാത്രയുടെ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അയാളുടെ മകളുമായി കടന്നു വന്നു. പ്രിൻസിപ്പാളി നോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. ഇയാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്നെയാണ്. ഞാൻ ചിരിച്ചു. അയാൾ ചിരിച്ചില്ല. എന്നെ അറിയും എന്ന ഭാവമേയില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അയാൾ എന്റെ ബന്ധുവാണ്. അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുടുംബസമേതം പ്പോയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്ന ഭാവമേയില്ല.

മനസ്സിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ നിർവ്വചനത്തിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു. സാമൂഹികബോധം ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു. ചെറുതെന്നും വലിതെന്നുമുള്ള ചിന്ത വിഷമാണ്. അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എന്തുകൊണ് അങ്ങനെയായി??? ഒരു ചിരിക്കോ പരിചയത്തിനോ അയാൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇന്നി വലുത്തെന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അയാക്ക് നിർവൃതിയുടെ അവാച്യമായ അനുഭൂതി കിട്ടി കാണും.

എങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ ആ അനുഭവത്തിന്റെ കാളിമ പടരുന്നു. ചിന്തയിൽ ഒരു നേരിയ നീറ്റലോടെ ഞാനാ പാഠം മനസ്സിലാക്കുന്നു.....
ഓരോന്നിനും അതിന്റെ ഗതിയുണ്ട്. എപ്പോയും അത് നമ്മുടെ ചിന്തക്കൊത്താക്കണം എന്നില്ല.